รีวิวร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

รับเขียนรีวิวร้านอาหารภาษาอังกฤษ และสถานที่ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

  • ถ่ายรูปสถานที่ ท่องเที่ยว และร้านอาหาร
  • รวมถ่ายรูป พร้อมตกแต่ง อย่างต่ำ 30 รูป
  • เขียนคอนเท้นเป็นภาษาอังกฤษ
  • โปรโมทให้ฟรีในเว็ปไซน์ มีผู้ติดตามมากว่า สองแสนคน
  • โปรโมทให้ฟรีในโซเชียลเพจ Facebook,tumblr,IG,pinterest,google plus

ขั้นตอนการทำงาน

  • ลูกค้าแจ้งความต้องการที่ต้องการให้รีวิว
  • ชำระเงิน และเริ่มงานทันที
  • ถ่ายรูปอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว
  • จัดเขียนคอนเท้น ส่งให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนทำการโพสเพื่อโปรโมท

ราคา ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก ในต่างจังหวัด ราคาค่าที่พักตามจริง