รับแปลเอกสาร ไทยเป็นอังกฤษ

รับแปลเอกสาร ไทย เป็น อังกฤษ โดยทีมแปลมืออาชีพ

แปลเอกสารทุกชนิดและ subtitle ไม่จำกัดปริมาณ ไม่มีขั้นต่ำ

สามารถส่งงานมาให้ดูเพื่อประเมินราคาก่อนได้

สามารถแปลตัวอย่างงานให้พิจารณาก่อนตัดสินใจได้ค่ะ

งานที่รับแปล

  • รับแปลเอกสารราชการ ไทย เป็น อังกฤษ
  • รับแปลเอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า ไทย เป็น อังกฤษ
  • รับแปลเอกสารทางธุรกิจ ไทย เป็น อังกฤษ
  • รับแปล บทความ บทคัดย่อ งานวิจัย ไทย เป็น อังกฤษ
  • รับแปลหนังสือสัญญา ไทย เป็น อังกฤษ
  • รับแปลข่าว ไทย เป็น อังกฤษ
  • รับแปลอีเมลล์ ไทย เป็น อังกฤษ
  • รับแปล Thesis ไทย เป็น อังกฤษ

หมายเหตุ:
– ถ้าเป็นงานเร่งด่วนขออนุญาติบวกราคาเพิ่ม
– งานจำนวนมากต่อรองราคาได้ค่ะ

สอบถามข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้ค่ะ